European Primary Care Cardiovascular Society

Diagnosis and management of hypertension in primary care | Ukrainian abstract

Oct. 29, 2019

Підвищений артеріальний тиск (АТ) або гіпертонія є основною причиною серцево-судинних захворювань (ССЗ) і смерті від всіх причин. Загальна поширеність гіпертонії становить близько 30-45% серед дорослих і збільшується із віком, аж до 60% серед людей у віці 60 років і старше. Крім того, добре відомо, що зниження артеріального тиску може істотно зменшити захворюваність і передчасну смертність. Однак показники контролю АТ часто бувають неадекватними. Тільки близько 40% пацієнтів з гіпертонією отримують лікування, і з них тільки близько 35% досягають цільового значення АТ менше 140/90 мм рт.ст. Цей документ спрямований на те, щоб дати рекомендації лікарям загальної практики і лікарям-терапевтам щодо лікування судинних захворювань у пацієнтів з гіпертонічною хворобою в умовах первинної ланки медичної допомоги, в тому числі алгоритми вирішування проблем, з якими стикаються в клінічній практиці. У документі розглядаються розбіжності між міжнародними рекомендаціями щодо визначення артеріальної гіпертензії та рекомендаціями про те, коли починати лікування. Європейська асоціація серцево-судинної допомоги сімейної медицини (EPCCS) підтримує ступені гіпертонії, які визначені в рекомендаціях 2018 року Європейського товариства по гіпертензії (ESH) / Європейського товариства кардіологів (ESC). Коротко обговорюються нові дані, які вплинули на рекомендації. Надаються поточні рекомендації щодо контролю артеріального тиску і діагностики артеріальної гіпертензії, а також варіанти лікування, як модифікація способу життя, так і фармакотерапія.

The full guidance document is available in English

View the full English document

Share this page with your colleagues and friends: